Radonmätning

Att mäta radon

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

 

Radonmätning

För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3 behövs mätningar i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller som är byggda med blå lättbetong.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Av dessa har man upptäckt cirka 40 000 och cirka 25 000 är åtgärdade.

Alla bör mäta sin bostad, men särskilt viktigt är det om du bor i ett område där du vet att radonhalten i marken är hög. Likaså om du misstänker att ditt hus är byggt av blåbetong

Vi hjälper er med mätdoser och den information ni behöver för att kontrollera mätvärdet i eran fastighet. 

Radonbesiktning

Ta reda på varifrån radonet kommer

Om du konstaterat förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Våra tekniker utför dessa mätningar och med hjälp av mätinstrument avgör de om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Om inte, kontrollerar de exempelvis

 • om vattnet kan vara orsaken
 • hur huset är konstruerat
 • hur ventilationen ser ut
 • vilken mark huset står på
 • var eventuell jordluft läcker in i huset.

Med dessa mätningar, vår kunskap och erfarenhet som grund föreslår vi sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet 200 Bq/m3.

Radonsanering

Åtgärder mot radon

När vi nu har lokaliserat radonproblemet väljer vi rätt åtgärd och att utföra den noggrant. Vilken åtgärd vi väljer beror på:

 • hur huset är konstruerat
 • var radonet kommer ifrån: byggnadsmaterialet, marken eller hushållsvattnet.

Exempel på åtgärder kan vara:

 • Montering av radonsug
 • Undertryck i krypgrunden
 • Enklare från- och tilluftsventilation i boytan
 • Montering av FTX ventilation