radonmatarpuck2_full

Radonmätning


Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

nj-radon-mitigation

Radonbesiktning


Om du konstaterat förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på var radonet kommer ifrån. Våra besiktningstekniker gör en byggnads& ventilationsteknisk undersökning för att hitta ursprunget till den höga radonhalten.

Läs mer här

Radonsanering


När man lokaliserat radonproblemet är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant.

Läs mer här